Naziv: ČEH PUB j.d.o.o.
Sjedište: Preradovićeva ulica 28, HR-10000 Zagreb
Telefon: + 385 (1) 48 55 943
E-mail:
info@ceh.pub
Web:
www.ceh.pub
OIB: 94214133872

Trgovačko društvo upisano je u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagreb pod matičnim brojem subjekta 081120995
Temeljni kapital: 10,00 kn Uprava: Marina Ferenčak - Žiro račun, IBAN: HR7923400091110891307 PBZ d.d., Zagreb